Zapojení kompresoru z ledničky a jeho mech.části

Ledničkové kompresory bývají různé. Pro domácí účely lze využít např. tento nejvíce rozšířený typ níže popsaného kompresoru. Na tělese kompresoru je dvěma šroubky připevněna el.část, jejíž zapojení a popis je následující :Z druhé strany :


Zástrčka (bílá) je zasunutá na trojvidlici tělesa kompresoru. Je složena ze tří kontaktů, kde je zapojeno pracovní a rozběhové vinutí kompresoru. Síťová šňůra je zapojena na kontakty (šroubky) 1 a 3, mezi kontakty 5 a 8 je propojka (kontakty 1+5, 2+6. 3+7, 4+8 jsou fyzicky propojeny).

Rozběhové relé :
Rozběhové relé

Schéma tohoto zapojení (orig.štítek na krytu el.části) :


Stává se, že po vypnutí kompresoru a rychlém jeho zapnutí do sítě kompresor nenaskočí a neroztočí se. Není to však žádná závada, ale naopak ochrana. Děje se tak z důvodu toho, že píst neprotlačí tlak vzduchu v hadičce a motor se nerozběhne, zvýší se proud a zahřeje pružinka s bimetalem v této ochraně, která rozepne kontakt a obvod se přeruší. Po chvíli to zase sepne ... a tak dokola než klesne tlak a motor se roztočí. A udělá to vždycky, pokud se motor nerozběhne i třeba z jiného důvodu (nemusí být ani tlak ve výstupu). Na obrázku dole je proudová ochrana, která se skládá z pružinky a bimetalového kontaktu. Při zvýšení proudu se pružinka nahřeje a bimetal rozpojí kontakt. Toto celé tělísko proudové ochrany je přitlačeno plochou pružinou k nádobě kompresoru a slouží rovněž jako tepelná ochrana při přehřátí, kdy se od tělesa kompresoru bimetal nahřeje a obvod se rozpojí.


Tělísko proudové ochrany


Mechanická část a princip mazání :
Otáčející se hřídeli a odstředivou silou je nasáván olej ze dna kompresorové nádoby přes samotnou, dutou hřídel a na horním konci je pak pomocí pohybujícího se pístku (válečku) vystřikován na pracovní píst.

pohled zespod

Pomocný píst (váleček) přenáší pohyb z excentrické hřídele na hlavní píst. Proudící olej zevnitř hřídele rotoru je roztřikován malou dírkou pod praporkem na pracovní píst. Olej doplňujeme sacím vývodem u nádoby kompresoru. Ten totiž ústí přímo do nádoby a vlastní sací trubička je pak umístěna volně v prostoru této nádoby (hrnce). Možno použít olej kompresorový nebo vývěvový R2, dle druhu provozu. Ve slabším provozu postačí olej transformátorový, tlumičový, či olej na šicí stroje (celkem cca 2dcl).


Pohled na sestavenou část shora :
pohled shora