OPTIMA III

Průběžný popis sestavování :

Horní strana nepotaženého křídla Nejprve je potřeba zatmelit všechny řezy (vnitřní hrany) v místě uchycení křídélek, kde je vidět polystyren. Použil jsem ten nejlehčí šlehaný tmel Micro-Fill, rovněž lze použít tmel Onetime. Pak je potřeba potáhnout křídlo fólií, zvolil jsem Oracover (výprodej při rušení prodejny Teltech Ostrava).
Horní strana potaženého křídla s winglety Jako první jsem potáhl polovinu spodní části křídla, pak druhou polovinu a nakonec stejným způsobem horní stranu křídla. Po stranách křídla jsem 5 min. Epoxy přilepil winglety (koncovky křídel).
Zatmelené hrany Zde jsou vidět zatmelené, bílé vnitřní hrany. Rovněž je také možno tyto hrany potáhnout fólií.
Potažená horní část výškovky A když jsme u toho potahování, tak hračkou už bude potažení VOP. Horní potah fólie bude tvořit zároveň pant kormidla.
Vyčnívající prodloužení s koncovkami Z otvorů pro serva jsem vybral pinzetou polystyren, protáhl vodiče s prodloužením, kde jsem nechal 15cm přesah a serva HS-81 zalepil tavnou pistolí.
Krytka na servu s táhlem a pákou Do křidélek jsem zalepil (Epoxy) přiložené páky na táhla serv, které jsem zkrátil a ohnul do pravého úhlu tak, aby v neutrální poloze serva byly křidélka rovněž v neutrálu a muselo se co nejméně trimovat. Tento konec táhel je potřeba zajistit přiloženým kouskem trubičky z bovdenu a zalepit sek.lepidlem. Serva se pak překryjí zastřihnutými krytkami a přelepí izolepou.
Trup je potřeba na 40mm kužel zkrátit o 15mm.
Dále je potřeba vlepit přepážku (Epoxy), tak že se označí uvnitř trupu 3mm okraj, pod který bude přepážka zapuštěna. K instalaci přepážky si lze výpomoci prostrčeným šroubem s maticí.
Vodící kolíček a dírka v trupu Do středu křídla pak přilepíme kolíček a v trupu vyvrtáme pro tento účel 3 mm dírku.
Centrální šoub pro upevnění křídla a chladící výstupní otvor Dovnitř trupu přilepíme obdélníček z překližky a v něm samoupínací šroub pro uchycení křídla. V místech za odtokovou hranou křídla vypilujeme v trupu trojúhelníkový výstupní chladící otvor.
Závity pro upevnění VOP a díra pro táhlo Do kýlovky vyvrtáme dvě díry 2,5mm a vyřežeme závit 3mm pro upevňovací šrouby výškovky. Pro jistotu jsem však ještě VOP po přišroubování zakápnul CA lepidlem. V konci kýlovky vypilujeme díru pro táhlo kormidla VOP.
Páka kormidla VOP Do kormidla VOP vlepíme kuprexitovopu páku. Pro kvalitnější spoj uděláme do lepených ploch těchto pák lámacím nožem rýhy.
Zašpalíkované servo výškovky Připravíme si prodloužení k servu výškovky (35 cm). Spojíme a zajistíme izolepou konektory. Vodiče prostrčíme kruhovým otvorem spolu se servem a napojeným táhlem. Servo "zašpalíkujeme" purexem a pak zatavíme tavnou pistolí.
Upevnění táhla výškovky Táhlo ještě před zalepením serva opět zkrátíme na požadovanou délku a ohneme do pravého úhlu tak, aby kormidlo bylo v neutrální poloze.
pohonná jednotka Mega 22/30/2 + reg. Jeti Master 70 B flight Připravíme si pohonnou jednotku. V mém případě motor Mega AC 22/30/2 a regulátor Jeti Master 70-B-flight. K upevnění motoru nutno použít šroubky M3 o max. délce 5mm. Regulátor připevňuji zipem Dual lock k horní části vnitřku trupu.
Suchý zip Dual lock na uchycení aku Na dno trupu v místě těžiště (78mm od náběžky) přilepíme suchý zip Dual lock na uchycení aku. Přijímač umístíme v molitanovém "zábalu" až za větrací otvor a anténu přes něj vyvedeme ven z tupu. Pro vypínač vypilujeme obdélníkový výřez a přišroubujeme ho.
8 mi č. 1700mAh Sanyo NiCd Na aku (u mne osmičlánek Sanyo1700mAh SCR) rovněž přilepíme kousek suchého zipu.
8 čl. Sanyo 1700mAh SCR Vyzkoušel jsem i uspořádání osmičlánku 4+4 nad sebou, ale prostor mezi křídlem pak vychází velmi stísněně a kábliky serv křidélek by byly značnou silou přimáčknuty k aku.
Kompletní OPTIMA III A JE TO! Letová hmotnost vyšla 1374g (trup-542g, křídlo-384g, aku osmičl. Sanyo 1700mAh-448g).
Nyní je potřeba vytrimovat a nastavit výchylky kormidel. Diferenciaci křidélek zvolíme v poměru 1:3. Výchylku nahoru 10mm, dolů 3mm. Kormidlo výškovky nahoru i dolů 6mm. Křidélka lze použít jako brzdy (souhlasné vychýlení nahoru), tak že úhel vyklopení bude 30°. U MC-19 nastavuji tuto funkci (letové fáze) pro přistávání tak, že při zapnutí zvoleného vypínače se pomalu vychýlí křidélka do požadovaného úhlu a při znovupřidání plynu se uvedou zpět do základní polohy. Při stáhnutí plynu se opět vychýlí.
Popis nastavení : Base setup mdl, Phase 2 Normal, přiřadit vypínač - plyn, Phase 3 Normal, přiřadit vypínač 1. Phase trim - nastavit při sepnutém vypínači 1 a stáhnutém plynu výchylku 30°(50% po nastavení celkových výchylek D/R).

Zalétáno 15.4.2006. Při prvním zalétávání je dobré, když Vám model může někdo druhý hodit. Stačí svižněji a mírně nahoru. Při nastavení výše uvedených výchylek je zálet po vytrimování výškovky bezproblémový. Mně se při prvním odhodu Optima trochu vzpínala a musel jsem docela tlačit. Patrně je to způsobeno tím, že je motor v ose, nikoliv potlačen. Lze si však v tomto případě výpomoci domixováním potlačené výškovky při přidání plynu. U MC-19 jsem toto provedl v jedné z letových fází (režimu) a druhý let už byl v normálu. Letadlo je vhodným modelem i do větru, kde si ostatní již třeba netroufnou. Krásně proniká a střemhlavý sestup (až 200km/h) za přispění svištícího zvuku je jeho ozdobou. Termika pro něj, tak jak jsem předpokládl, není žádný problém. Odzkoušeno dne 19.4.06, přistával jsem po půlhodině jen proto, že se mi začaly "ozývat" záda.
Na co bych mohl upozornit a co jsem časem odzkoušel bylo, že při větších výchylkách než 6mm nahoru na výškovém kormidle, má model tendenci jít při takto natažené maximální výškovce do vývrtky. Např. v zatáčce nebo přemetu.

Vytržená výškovka Na posledním obrázku je možno vidět odtržení výškovky po jednom z letu (14.12.2006). Výškovka (potažená fólií) byla přišroubována dvěma plastovými šrouby a po krajích jen zakápnuta k fólii vteřinovým lepidlem. Doporučuji proto přilepit k trupu po celé její ploše (v místě slepu bez potahu).