Konstrukce Tora 300 (foto a úprava modelu "Ariane")

Toro 300 vrchní pohled Spodní strana modelu Uložení aku
Táhlo od serva k elevonu Táhlo k elevonu
Táhlo k servu Uchycení motoru